Beleidsontwikkeling, advies en training

Voor een effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken, ook in deze tijd van Corona.
Variërend van armoede, schulden, wijkgericht werken tot sociale incasso.

Trainingen

In deze periode van Corona wordt er een groot beroep gedaan op het vakmanschap van professionals in de schuldhulpverlening, re-integratie, wijkteams en de incasso. Social Force biedt off- en online trainingen die hen ondersteunen bij de grote opgave waar zij voor staan.

Lezingen

De adviseurs van Social Force verzorgen met regelmaat lezingen voor kleine en grote groepen. Zowel incompany als bij bekende congresbureaus zoals Kerckebosch, SDU en Zorg en Welzijn. In deze complexe periode geeft Social Force ook incompany webinars over bijvoorbeeld de effecten van (geld)stress op het gedrag van cliënten in het sociaal domein en klanten in de incasso.

Onze klanten

Onder meer gemeenten, schuldhulpverlenende organisaties, vrijwilligersorganisaties, wijkteams, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders. Wij ondersteunen hen met opleidingen en begeleiden hen bij de herinrichting van werkprocessen.